Profesionálna priemyselná a domáca úprava vody

 

o nás

 
Predstavenie spoločnosti

Úprave vody sa úspešne venujeme 20 rokov. Navrhujeme a vyrábame kompletné technologické celky pre úpravu vody na kľúč. Pri spracovaní technických návrhov sa zameriavame na výber kvalitných komponentov a aplikáciu overených technologických postupov úpravy vody. Zabezpečujeme nasledujúce typy úpravy vôd:

úprava vody pre výrobu pary
úprava vody pre parné okruhy v priemysle a energetike
úprava vody pre otvorené chladiace okruhy
úprava doplňovacej a obehovej vody pre systémy otvoreného chladenia
úprava vody pre uzatvorené cirkulačné systémy
úprava doplňovacej a obehovej vody pre chladiace, teplovodné a horúcovodné okruhy
úprava procesnej vody pre výrobné technológie
úprava parametrov vody na základe požiadaviek jednotlivých výrobných procesov
príprava pitnej vody
úprava kvality podzemnej vody na základe požiadaviek pre pitnú vodu
dodatočná úprava pitnej vody
dezinfekcia teplej vody a dodatočná filtrácia pitnej vody
rodinné domy
úprava podzemnej vody pre technické účely a dodatočná filtrácia pitnej vodyAko pracujeme
vstupná
analýza
a spracovanie
ponuky


potvrdenie
parametrov
a uzatvorenie
objednávky

spracovanie
výrobnej
dokumentácie

výroba
WMS
modulového
systému

dodanie
a uvedenie
do prevádzky

záručný
a pozáručný
servisKaždý technologický návrh je len tak presný, ako presné sú zadávacie podklady. K spracovaniu technických návrhov pristupujeme individuálne, začíname od dôkladnej analýzy vstupných údajov a presnej špecifikácie požadovaných výstupných parametrov. Kladieme dôraz na vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a optimalizáciu spotreby prevádzkových médií a energií. Pre každého klienta spracujeme individuálnu technickú ponuku.Sme pripravení zabezpečiť poloprevádzkové testy, vypracovanie výrobnej dokumentácie, výrobu, dodanie a následne uvedenie do prevádzky. Staviame na našich skúsenostiach a odborných kompetenciách našich pracovníkov.


Prečo Waleon


skúsenosti a kompetencie v úprave vody
úprave vody sa úspešne venujeme 20 rokov, v súčasnosti pôsobíme formou samostatných sesterských spoločností v troch krajinách - na Slovensku, v Česku a Poľsku

inovatívny a spoľahlivý dodávateľský model
WMS modulový systém zvyšuje kvalitu, spoľahlivosť a presnosť technologickej inštalácie
produkty overené praxou
štandardizované portfólio kvalitných výrobkov
široké portfólio referencii
navrhli, vyrobili a dodali sme stovky technologických celkov úpravy vody
predajom to u nás nekončí
poskytuje kompletný záručný a pozáručný servis na nami vyrobené a dodané technologické celky pre úpravu vody


WMS modulový systém

Výsledok našej práce závisí od našej dôslednosti, preto aj najväčšie projekty riešime do najmenších detailov. Štandardné zariadenia na úpravu vody nemontujeme na mieste, technologické celky vyrobíme v montážnej hale a dodávku realizujeme formou nami vyvinutého modulového systému. WMS modulový systém neustále zdokonaľujeme, zameriavame sa na premyslené a efektívne riešenia s uceleným systémom kontroly kvality pred expedíciou z výroby.


obrázok: WMS modulový systém - RO zariadenie WRO-ENE1 s pred-úpravou

Porovnanie WMS modulového systému a montáže zariadení na úpravu vody na mieste:


Montáž zariadení na úpravu vody na mieste

Kvalita
Výroba technologického celku úpravy vody prebieha v montážnej hale v stabilných pracovných podmienkach a čistom prostredí. Poškodenie zariadení počas realizácie iných stavebných a technických profesií je eliminované. Montáž zariadení na úpravu vody prebieha na stavenisku súbežne s realizáciou iných stavebných a technických profesií.Prostredie staveniska sa vyznačuje zvýšenou prašnosťou a kolísaním priestorových teplôt.
Výroba prebieha na základe detailne vypracovanej a zákazníkom prekontrolovanej výrobnej dokumentácie. Ak je k dispozícii realizačná dokumentácia, montáž zariadení na úpravu vody prebieha v zmysle dostupnej dokumentácie. Prípadne nepresnosti dokumentácie a kolízie s inými profesiami sa riešia "za behu". Ak dokumentácia k dispozícii nie je, vyhotovenie montáže sa určuje priebežne počas realizácie inštalačných prác.
Centrálne riadená výroba s presne stanoveným postupom kontroly kvality a testovania pred expedíciou z výroby. Riziko nedostupnosti kvalifikovanej kontroly po ukončení montáže zariadení na úpravu vody.
Termín
Priebeh výroby technologického celku úpravy vody je nezávislý od situácie na mieste montáže, výroba prebieha v montážnej hale s výbornou dostupnosťou potrebných komponentov a inštalačného materiálu. Začiatok montáže je možný až po sprístupnení miesta montáže a po splnení minimálnych podmienok stavebnej a technickej pripravenosti.


Priebeh montážnych prác je ovplyvnený situáciou na mieste montáže a rizikom kolízie s inými profesiami.


Dostupnosť inštalačného materiálu je závislá od spoľahlivosti zásobovania staveniska.
Bezpečnosť práce a ekológia
Zlepšenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v stabilnom prostredí montážnej haly. Bezpečnosť prace a ochrana zdravia je závislá od situácie na mieste montáže.
Centrálne spracovanie odpadu vo výrobnej hale. Produkcia odpadu na mieste montáže.

Chcete sa dozvedieť viac o výhodách, ktoré Vám spolupráca s nami prinesie?
Ozvite sa a dohodnite si osobnú konzultáciu. Tešíme sa na stretnutie.
Waleon - úprava vody
technológie pre úpravu vody
Waleon s.r.o.

Sídlo:
Brestová 1
040 14 Košice

Service office západné Slovensko:
Pálffyho 12
900 25 Chorvátsky Grob

e-mail: waleon@waleon.sk
telefón: +421 917 WAL EON

+421 917 925 366


© 2006 Waleon®